Činnosti realizované projektem :

  • Podpora ohrožených pracovních míst
  • Podpora vytváření nových pracovních míst
  • Rekvalifikace
  • Doprovodná opatření na získání a udržení zaměstnanosti

Firma Karyo spol. s.r.o. realizuje projekt rozvoj lidských zdrojů pod názvem "Ztracený kraj Rychlebské hory aneb od příležitostné sezónní práce k trvalému zaměstnání."

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Oficiální stránky :
Evropský sociální fond
Strukturální fondy
Ministerstvo práce a sociálních věcí

ESF - Evropský sociální fond

Cíle projektu ESF :

Na území několika obcí Rychlebských hor zvýšit zaměstnanost, vytvořit stabilní pracovní místa, vyškolit místní občany na dvě nebo více profesí vzhledem k sezónnosti zaměstnání v tomto regionu a tím zvýšit flexibilitu a zaměstnatelnost místní pracovní síly.

Rozšířením aktivit na straně zaměstnavatele dojde i k podpoře konkurenceschopnosti společnosti, k posílení stability a po získání zkušeností v tomto typu zaměstnání,kdy služby budou nabízeny vedle občanů ČR také občanům Polska (vzhledem k blízkosti státní hranice a rostoucímu cestovnímu ruchu) a jiných zemí, především EU, vzroste také flexibilita a konkurenceschopnost pracovní síly v tomto odlehlém kraji.

Projekt by měl přispět k růstu zaměstnanosti, jejímu udržení a snížení nezaměstnanosti alespoň na úrovni cílových obcí, potažmo okresu Jeseník a zprostředkovaně i Olomouckého kraje, i když dopad na větší území bude zanedbatelný, dopad na mikroregion bude pro projekt rozhodující.
Kombinace typicky letních sezónních a typicky zimních sezónních prací u jednoho zaměstnavatele, by měla přispět k zpružnění trhu práce a pro cílovou skupinu ke snížení hrozby vyloučení z trhu práce.

S ÚP již spolupracujeme řadu let a řada našich stávajících zaměstnanců byla zaměstnána na základě doporučení ÚP. ÚP má nejlepší informace o naší cílové skupině a přehled o nezaměstnaných v cílových bcích projektu. Může také doporučit vhodné rekvalifikační zařízení pro získání nebo rozšíření kvalifikace zaměstnanců zapojených do projektu.

Cílová skupina zapojená do projektu může nalézt v budoucnu zaměstnání právě v partnerských obcí. Samy tyto obce jsou jednou z klíčových obcí, jejichž občanů se možnost zaměstnání na vytvářených místech týká a někteří ze stávajících zaměstnanců společnosti, kteří budou v rámci projektu školeni, z těchto obcí pocházejí. V rámci doprovodných opatření (především v případě závislých členů rodiny našich zaměstnanců) budou pravděpodobně využity zařízení a služby, které obce poskytují nebo podporují (MŠ, sociální služby, atd.)

Copyright 2006 - 2007 © www.gossamer.cz