Projektová činnost – pozemní stavby

 • Rodinné domy – novostavby, přístavby, nástavby, rekonstrukce, …
 • Školy, sportovní zařízení, školní jídelny, varny, …
 • Stavby pro občanskou vybavenost
 • Rekonstrukce pomníků
 • Chodníky, parkoviště
 • Autobusové zastávky
 • Malé ČOV, septiky

Stavební činnost :

Některé stavební činnosti dokáže sama firma zabezpečit, včetně provedení stavby, jejich změn a odstranění a to odborným zaměřením našich pracovníku v profesi: zedník, malíř-natěrač, obkladač, truhlář, sádrokartonář, apod.

Firma Karyo spol. s.r.o.

Stavebně-obchodní společnost KARYO spol. s r.o. působí na stavebním trhu v České republice od roku 1996. Zabýváme se především projektováním pozemních staveb a vším co se stavbou souvisí:

 1. Zpracování myšlenky investora
 2. Vypracování studie
 3. Zpracování projektové dokumentace:
  • - PD pro územní řízení pozemních staveb
  • - PD pro stavební povolení pozemních staveb
  • - Dokumentace k výběru dodavatele
  • - PD k provedení stavby
 4. Vypracování cenového rozpočtu a nabídky
 5. Jednání s úřady
 6. Zajištění výběrového řízení na dodavatele
 7. Technický dozor stavby
 8. Zajištění vlastní kolaudace
 9. Předání stavby do užívání investora

Společnost organizuje výběrová řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách.

Copyright 2006 - 2007 © www.gossamer.cz